ic_poptavka
Hledání | Search
Facebook
Instagram

Sportovní stadion Vejsplachy ve Vrchlabí

Nový vrchlabský stadion v městské části Vejsplachy se dvěma hřišti za 120 milionů korun je hotov. Stavba je součástí Průmyslové zóny Škoda Auto Vrchlabí. Pozemek, na němž donedávna původní stadion byl, už z většiny pro své účely zastavěla automobilka. Nový stadion je zasazen do sportovní zóny v sousedství areálu Vejsplachy a není to žádný plácek. Celková plocha, kterou zabírá, představuje sedm hektarů. Tepelná čerpadla PZP zde zajišťují bezproblémový provoz vytápění a přípravu teplé vody.
Sportovní stadion Vejsplachy Vrchlabí

Základní informace

2× tepelné čerpadlo SPLIT

HP3AW 30 SB a HP3AW 10 SE
SystémVZDUCH-VODA
Příslušenstvíakumulační nádoba 500 l
zásobníkové ohřívače TeV 1500 l
Využitívytápění, ohřev teplé vody
Místo realizaceVrchlabí, okres Trutnov
Rok instalace2015
Tepelná ztrátacelkem 117 kW (při -19 °C)
Otopná soustavadesková otopná tělesa

Investorem celého projektu je město Vrchlabí.

Stavba zahrnuje hlavní travnaté fotbalové hřiště, tréninkové fotbalové hřiště s umělým trávníkem, menší tréninkovou travnatou plochu, atletický ovál, tribunu včetně zázemí pro sportovce (osm šaten), obslužný objekt a ostatní doprovodné stavby.

Projekt Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih je realizován za pomoci Ministerstva průmyslu a obchodu a Czech Investu.


1. Popis zdroje tepla pro objekt TRIBUNA

Potřeba tepla

Tepelné ztráty objektu byly stanoveny v souladu s ČSN EN 12831 výpočtem tepelného výkonu na nejnižší venkovní teplotu -19°C a výsledná potřeba tepla činí 44 kW pro vytápění a 65 kW pro ohřev TV. Ohřev teplé vody bude přednostní před vytápěním. Přibližná roční potřeba energie pro vytápění objektu tribuny činí 174 GJ.

Zdroj tepla

V tomto objektu jsou instalována dvě tepelná čerpadla vzduch-voda SPLIT HP3AW 30 SB. Kaskáda tepelných čerpadel vzduch-voda disponuje celkovým výkonem 59,8 kW (při A2/W35°C); COP = 3,6. Na osazená tepelná čerpadla navazuje akumulační nádoba o objemu 500 litrů s možností elektrického dohřevu. Výstup z akumulační nádoby je v rozdělovači rozvětven na dva topné okruhy.

Zdrojem tepla o nízkém potenciálu pro tepelná čerpadla SPLIT jsou venkovní jednotky umístěné na oploceném pozemku vedle objektu tribuny. Pro každé tepelné čerpadlo HP3AW 30 SB připadají dva výparníky. Zdroj tepla je rovněž využit pro přípravu teplé vody. Ve strojovně jsou osazeny dva nepřímotopné zásobníkové ohřívače TV, každý o objemu 750 litrů.


2. Popis zdroje tepla pro TECHNICKÝ OBJEKT

Potřeba tepla

Tepelné ztráty byly stanoveny v souladu s ČSN EN 12831 výpočtem tepelného výkonu na nejnižší venkovní teplotu -19°C a výsledná potřeba tepla pro vytápění činí 8,6 kW. Přibližná potřeba energie pro vytápění technického objektu činí 33 GJ.

Zdroj tepla

Na základě stanovených přípojných hodnot pro vytápění objektu je v technické místnosti instalováno tepelné čerpadlo vzduch-voda SPLIT HP3AW 10 SE o výkonu 9,8 kW (při A2/W35°C); COP = 3,4. Pomocným bivalentním zdrojem tepla je elektrokotel, který je součástí tepelného čerpadla. Sekundární výstup tepelného čerpadla je zaústěn do akumulační nádoby o objemu 120 litrů kombinované se zásobníkem teplé vody o objemu 220 litrů.

Zaujala Vás tato realizace?
Máte-li zájem o jakékoliv naše výrobky nebo služby, neváhejte nás kontaktovat.
Produkty - tepelné čerpadlo systém vzduch-voda
Reference

Další realizace

Naše instalace najdete u mnoha budov po celé České republice i v dalších zemích po celé Evropě.
Další reference PZP HEATING a.s.