FAQ

1Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo pro svůj provoz využívá přírodní teplo, které získává ze svého okolí (země, vzduch nebo voda).

Princip tepelného čerpadla lze rozdělit na tyto čtyři fáze:

 1. Získání tepla z okolí - chladivo (kapalina) pomocí výměníku odebere teplo ze svého okolí (teplo ze země, vzduchu nebo vody - dle systému tepelného čerpadla) a přemění se na plynné skupenství. Teplo je pak v tomto stavu přepraveno do samotného tepelného čerpadla.
 2. Komprese - v tepelném čerpadle je plynné chladivo prudce stlačeno a díky kompresi (fyzikální princip komprese - při vyšším tlaku stoupá teplota) rychle zvýší svou teplotu.
 3. Předání tepla - zahřáté chladivo pak pomocí výměníku předá své teplo topné vodě, která jde dále např. do radiátorů, podlahového vytápění, bojleru nebo bazénu.
 4. Ochlazené chladivo poté z výměníku putuje dále do výměníku, kde znovu získá teplo ze svého okolí.

Tento jednoduchý princip se poté znovu opakuje.

2Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Všechny naše produkty jsou podporovány portfoliem služeb, které nám umožňují udržovat spolehlivé a prospěšné partnerské vztahy se zákazníky trvající po celou dobu životnosti zařízení.

Životnost tepelného čerpadla významně závisí na kvalitě jeho klíčové součásti – kompresoru a na všech dalších komponentech, které jsou vyráběny výhradně v Evropě. Tepelné čerpadlo se značkou PZP vydrží pracovat bez poruchy minimálně 20 let. První tepelná čerpadla jsme instalovali již v roce 1995, takže životnost tepelných čerpadel ji již také ověřena praxí.

Tepelná čerpadla PZP mají již v základní ceně a bez dalších příplatků započítanou prodlouženou záruku 5 let na celé tepelné čerpadlo. Tato záruka kryje v případě jakékoliv závady na tepelném čerpadle veškeré náklady spojené s opravou, tedy náhradní díly, práci servisního technika a dopravní náklady.

Servis a údržba tepelných čerpadel

Pravidelnou servisní prohlídku odborným technikem na tepelném čerpadle pouze doporučujeme.

Prohlídku je vhodné provádět minimálně jednou za dva roky a to z těchto důvodů:

 • správná údržba a nastavení parametrů prodlouží životnost tepelného čerpadla
 • při servisní prohlídce se také zkontroluje dostatečný průtok a nastavení teploty topné vody, aby nedocházelo ke snížení účinnosti tepelného čerpadla
 • zajistíme pravidelné kontroly těsnosti chladicího okruhu tepelného čerpadla
3Je u tepelných čerpadel vyžadován pravidelný servis?

U tepelných čerpadel doporučujeme pravidelnou servisní prohlídku, a to ať už se jedná o tepelné čerpadlo pro rodinný dům nebo bytový dům. Pravidelný servis by se měl provádět jedenkrát ročně.

Servis tepelného čerpadla je nejlepší dělat v létě. V toto období není třeba čerpadlem vytápět, proto je využíváno méně často. V rámci servisní prohlídky lze také upravit nastavení tepelného čerpadla podle reálné spotřeby a dalších parametrů. Tím se provoz zařízení ještě zefektivní pro další topnou sezónu.

4Jsou tepelná čerpadla hlučná?

V dnešní době jsou tepelná čerpadla vyráběna s maximální tepelnou i zvukovou izolací, která Vám zaručí bezproblémový tichý chod a dlouhou životnost produktu. Například v případě tepelných čerpadel ECONOMIC bylo dosaženo nižšího odporu vzduchu, a tím i velmi znatelného snížení hlučnosti zařízení, rozšířením roztečí jednotlivých lamel. Tepelná čerpadla dnes jsou tedy efektivnější, úspornější a znatelně tišší. Ceny jednotlivých produktů zjistíte v našem ceníku tepelných čerpadel.

Potřebujete pomoci s výpočtem návratnosti investice do tepelného čerpadla? Rádi Vám pomůžeme! Stačí vyplnit nezávazný poptávkový formulář a náš tým Vás bude kontaktovat v co nejkratším možném termínu.

5Jaké tepelné čerpadlo je pro Vás vhodné

Rozhodnutí o koupi tepelného čerpadla uskutečněné ukvapeně v rámci časově omezených „výhodných slev“ se může ve svém důsledku výrazně prodražit! Při koupi jakéhokoliv technického zařízení je dobré poptat několik dodavatelů a porovnat jejich technická řešení a ceny. Zabere to sice více času, ale výrazně se omezí riziko nákupu, pro daný účel, nevhodného nebo technicky zaostalého výrobku. Prohlédněte si vybrané tepelné čerpadlo v provozu. Při prohlídce se zaměřte na kvalitu provedení, hlučnost tepelného čerpadla a zkušenosti majitelů s prací a servisem dodavatelské firmy.

Společnost PZP HEATING a.s. vyrábí tepelná čerpadla všech tří typů. Na následujících řádcích Vám porovnáme jejich hlavní výhody.

Výhody tepelného čerpadla vzduch-voda:

 • zajímavá pořizovací cena tepelného čerpadla a rychlá návratnost investice
 • snadná a tím i levná montáž tepelného čerpadla vzduch-voda
 • možný celoroční provoz tepelného čerpadla vzduch-voda s efektivním využitím pro ohřev teplé vody a pro ohřev vody v bazénu
 • tepelná čerpadla vzduch-voda nenarušují teplotní rovnováhu okolí

Výhody tepelného čerpadla země-voda:

 • stabilní topný výkon
 • příznivý topný faktor (COP)
 • kompaktní zařízení pro vnitřní instalaci
 • vhodné zejména pro instalaci v chladnějších oblastech

Výhody tepelného čerpadla voda-voda:

 • stálý výkon tepelného čerpadla voda-voda
 • velmi vysoký topný faktor (COP)
 • kompaktní zařízení pro vnitřní instalaci
 • vhodné zejména pro instalaci v oblastech s rozsáhlým výskytem spodních vod
6Jaký je význam akumulační nádoby u tepelného čerpadla
 • odděluje požadovaný konstantní průtok tepelným čerpadlem a průtok otopnou soustavou
 • obsahuje dostatečné množství tepla potřebného pro odtávání výparníku tepelného čerpadla vzduch-voda
 • zvyšuje objem vody v otopné soustavě a tím zamezuje nevhodnému cyklování provozu tepelného čerpadla, to prodlužuje životnost tepelného čerpadla
 • nádobu lze osadit elektrickými tělesy, která pak nahrazují doplňkový zdroj tepla
7Vyplatí se tepelné čerpadlo i do nezateplených domů?

Ať už máte starší nezateplený rodinný dům se starými radiátory nebo vlastníte zateplenou administrativní budovu s podlahovým vytápěním, tepelné čerpadlo se Vám určitě vyplatí. Nejoblíbenější variantou pro staré domy jsou tepelná čerpadla vzduch-voda, a to zejména díky tomu, že instalace je rychlá a není potřeba provádět zemní úpravy. Investice do tepelného čerpadla vzduch-voda, proto také není příliš vysoká. Díky širokému sortimentu značky PZP, je pro nás docela snadné vybrat to pravé zařízení přímo Vám na míru.

V sortimentu PZP se v současnosti nachází téměř 100 modelů tepelných čerpadel, jen v segmentu vzduch-voda PZP nabízí 4 modelové řady (DYNAMIC, ECONOMIC, AMBIENT a SPLIT).

Chcete vědět, jaký typ a výkon čerpadla je pro Vás nejvhodnější? Rádi Vám poradíme. Vyplňte nezávazný poptávkový formulář a náš odborný tým Vás bude co nejdříve kontaktovat.

8Rozdíl mezi systémem vzduch-voda a země-voda?

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vzduchu, země nebo vody), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Pro přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu je třeba dodat určité množství energie.

Systém vzduch-voda

 • výhodná pořizovací cena
 • velmi snadná instalace
 • s venkovním kompaktem AWX úspora místa v technické místnosti
 • efektivní provoz až do -20°C

Systém země-voda

 • stabilní topný výkon po celý rok
 • vyšší topný faktor (COP) = nižší spotřeba elektřiny
 • možnost pasivního chlazení
 • nízkoenergetická oběhová čerpadla

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je výhodné použít u všech nových i stávajících objektů, kde nelze realizovat plošný kolektor nebo vrt (např. kvůli požadavku na větší plochu pozemku). Stabilní topný výkon a vysoký topný faktor předurčuje tepelná čerpadla země-voda pro instalace v chladnějších (horských) oblastech.

9Jak správně dimenzovat výkon tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlo se jako každý jiný zdroj tepla dimenzuje tak, aby pokrylo tepelné ztráty daného objektu. Tepelné ztráty se počítají dle stanovených kritérií pro určitou venkovní teplotu.

Při návrhu tepelného čerpadla je třeba respektovat tato kritéria:

 • Poměr úspory energie je závislý na velikosti tepelného čerpadla (jeho celkovém příkonu).
 • Pro zvýšení životnosti tepelného čerpadla je nutné minimalizovat počet startů kompresoru.
 • Snaha snížit náročnost investice (posouzení pořizovacích a provozních nákladů).

K návrhu optimálního výkonu tepelného čerpadla je potřeba znát:

 • celkovou potřebu tepla na vytápění (tepelnou ztrátu domu)
 • potřebu tepla pro ohřev teplé vody
 • zvolenou otopnou soustavu (podlahové vytápění / radiátory)
 • volbu doplňkového zdroje tepla
 • lokalitu a nadmořskou výšku (teplotní oblast)
 • požadavky investora a provoz objektu

Bivalentní systém

Tepelné čerpadlo není jediným zdrojem tepla. Pracuje v kombinaci s doplňkovým zdrojem tepla – např. s elektrokotlem, plynovým kotlem, olejovým kotlem apod. Tepelné čerpadlo je základním a hlavním zdrojem tepla, který pracuje po celou dobu topného období a doplňkový zdroj tepla doplňuje chybějící topný výkon po nezbytně nutnou dobu.

Bod bivalence

Teplota venkovního vzduchu, při které je topný výkon tepelného čerpadla roven tepelným ztrátám objektu. Při poklesu teploty venkovního vzduchu pod tuto hodnotu je k tepelnému čerpadlu připnut doplňkový zdroj tepla.

10Je výhodný ohřev teplé vody tepelným čerpadlem?

Ohřev teplé vody je hned po vytápění největší finanční položkou v provozních nákladech domu. Ohřev teplé vody tepelným čerpadlem je komfortní, maximálně úsporný a šetrný k životnímu prostředí.

K tepelnému čerpadlu je možné napojit libovolnou nádobu s dostatečnou teplosměnnou plochou vnitřního výměníku. Řešení celoročního ohřevu teplé vody se vyplatí s ohledem na vstupní investici zejména u instalací s vyšší denní spotřebou teplé vody nebo u instalací, kde již bojler se „šnekem“ nebo jiným výměníkem existuje.

Pro vytápěcí systémy s tepelnými čerpadly PZP doporučujeme kombinovanou akumulační nádobu s nepřímotopným ohřívačem teplé vody. Rychlý ohřev teplé vody probíhá ve spirálově vinutém trubkovém výměníku. Speciální tvar potrubí zabezpečuje vysokou efektivitu přenosu tepla a současně eliminuje usazovaní sedimentu v akumulační nádrži v oblastech s tvrdou vodou.

Všeobecné vlastnosti a výhody použití:

 • velmi rychlý ohřev teplé vody v odděleném zásobníku
 • smaltovaný zásobník zajišťuje veškeré hygienické požadavky na kvalitu teplé vody
 • vestavěná titanová anoda zvyšuje odolnost zásobníku proti korozi
 • možnost připojení cirkulace teplé vody
 • akumulační nádoba pro vytápění ze silnostěnného ocelového plechu
 • demontovatelný plášť tepelné izolace z pružné polyuretanové pěny tl. 50 mm
 • snadná instalace a připojení k tepelnému čerpadlu
11Jak je to se stávající otopnou soustavou a vhodností použití tepelného čerpadla?

Pro instalaci tepelného čerpadla je především důležité mít teplovodní systém vytápění. Pokud máte jakékoliv radiátory nebo podlahové vytápění, máte vyhráno.

Pro správnou funkci tepelného čerpadla je bezpodmínečně nutné, aby instalovaný topný systém byl schopen vytopit objekt i s nižší teplotou topné vody. Zároveň musí být potrubní rozvody uzpůsobeny pro dvojnásobný průtok vody, než v běžných topných soustavách. Tím pádem velký objem vody ve starším systému s žebrovými radiátory je přínosem, ne nedostatkem. Stačí si jen ověřit, jestli je velikost radiátorů dostatečná.

Otopnou soustavu Vám zdarma posoudíme:

 • náš projektant vytápění vypočítá tepelnou ztrátu objektu
 • dále dle tepelné ztráty navrhne nebo zkontroluje otopnou soustavu tak, aby byla zajištěna tepelná pohoda v každé místnosti
 • je ekonomičtější přizpůsobit otopný systém tepelnému čerpadlu, než provozovat tepelné čerpadlo v jeho hraničních možnostech
12Je možné koupit nevhodné tepelné čerpadlo?

Ano, volba tepelného čerpadla je závislá na místních podmínkách. Ukvapené rozhodnutí o koupi se v konečném důsledku může značně prodražit.

Před nákupem čerpadla je proto vhodné kontaktovat přímo dodavatele tepelných čerpadel a srovnat jednotlivé nabídky a informace, které jednotlivé společnosti poskytly. Majitelé novostaveb často chybují v tom, že výběr tepelného čerpadla nechávají plně na stavební firmě, která ovšem ideální topný systém pro daný dům, příliš neřeší. Tepelná čerpadla pro rodinné domy bychom tedy neměli kupovat ukvapeně a bez dostatečného množství informací.

Chcete vědět, jaký typ a výkon čerpadla jsou pro Vás nejvhodnější? Rádi Vám na tuto otázku odpovíme. Vyplňte nezávazný poptávkový formulář. Ozveme se Vám co nejdříve.

13Jaký typ tepelného čerpadla je pro mne nejvhodnější?

Snad nejčastější otázka, kterou pokládají zájemci o tepelné čerpadlo je, který typ tepelného čerpadla by si měli pořídit. Existují tři základní typy tepelných čerpadel: vzduch-voda, země-voda a voda-voda.

Jednotlivé typy čerpadel mají následující výhody:

 • Tepelná čerpadla vzduch-voda
  Nejprodávanějším typem tepelného čerpadla, které odpovídá klimatickým podmínkám v České republice, jsou tepelná čerpadla vzduch- voda. Velkou výhodou tepelných čerpadel vzduch-voda je pořizovací cena, rychlá návratnost investic vzhledem ke snadnější instalaci. Není potřeba mít k dispozici pozemek a instalace tepelného čerpadla se obejde bez zemních prací. Je možné jej využít jak na topení, tak na ohřev vody.
 • Tepelná čerpadla země-voda
  Tato tepelná čerpadla nadchnou stabilním topným výkonem, který je mnohem méně závislý na teplotě vzduchu, a jsou vhodná zejména pro chladnější oblasti.
 • Tepelná čerpadla voda-voda
  Tepelná čerpadla voda-voda mají stálý topný faktor (COP) a stálý tepelný výkon. Vhodná jsou zejména pro oblasti s větším množstvím spodních vod.

Chcete vědět, jaký typ a výkon čerpadla jsou pro Vás nejvhodnější? Rádi Vám na tuto otázku odpovíme. Vyplňte nezávazný poptávkový formulář. Ozveme se Vám co nejdříve.

14Za jak dlouho se investice do tepelného čerpadla vrátí?

Investice do tepelného čerpadla se vrátí během několika let, zpravidla v rozmezí 3 až 10 let v závislosti na typu čerpadla, energetické náročnosti vytápěného objektu a okolních podmínkách. 

Potřebujete pomoci s výpočtem návratnosti investice do tepelného čerpadla? Rádi Vám pomůžeme! Stačí vyplnit nezávazný poptávkový formulář a odborník z naší společnosti Vás bude co nejdříve kontaktovat.

Máte zájem o další informace? Napište nám.

Položky označené * jsou povinné.