DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

Státní dotační programy podporují instalace tepelných čerpadel jako náhrady za vytápění tuhými palivy a elektřinou a také jako zdroje tepla pro nové nízkoenergetické domy.
 

Kotlíkové dotace – 3. výzva

Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy, za nový ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč

Bonusy

 • Výměna kotle v prioritní oblasti – 7 500 Kč
 • Kombinace s programem Nová zelená úsporám – až 20 000 Kč

Kde a kdy žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj otevře příjem žádostí pro občany.

 

Nová zelená úsporám

1) Dotace pro novostavby

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace

Jednorázová částka 150 000, 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy). Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů. Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

 

2) Dotace pro rekonstrukce

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například tepelné čerpadlo) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

 

Výše dotace – jednorázová fixní částka:

 • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla.

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Pro pomoc s vyřízením dotace kontaktujte regionálního obchodního zástupce.

Napište nám, ozveme se Vám

Položky označené * jsou povinné.