ic_poptavka
Hledání | Search
Facebook
Instagram

Základní škola Nový Hrádek

Základní škola obce Nový Hrádek je právním subjektem od 1. ledna 1995. Její součástí jsou základní škola a školní družina. Základní škola má 1. i 2. stupeň a tento stav je neměnný i v době, kdy na jiných školách v oblasti Orlických hor byl 2. stupeň zrušen. Odborné učebny pro 2. stupeň tu naopak byly modernizovány.

ZŠ Nový Hrádek - tepelná čerpadla PZP HEATING

Základní informace

3× invertor DYNAMIC 16 kW
HP3AWX 16 Splitbox
oddělený kondenzátor SPLITBOX
SystémVZDUCH-VODA
Příslušenstvíakumulační nádoba 300 l
záložní elektrokotel 72 kW
Využitívytápění, možnost ohřevu teplé vody
Místo realizaceNový Hrádek
Rok instalace2019
Tepelná ztráta58,86 kW (venkovní výpočtová teplota -18 °C)
Výstupní teplota63 °C
Ohřev teplé vodyv lokálně umístěných elektrických zásobnících teplé vody

Výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo v ZŠ Nový Hrádek

Objekt byl vytápěn teplovodní akumulační kotelnou a akumulačními kamny. Projekt řešil výměnu zdroje tepla a výměnu elektrických akumulačních kamen za teplovodní systém vytápění s tepelnými čerpadly vzduch-voda jako novým zdrojem tepla.


Zdroj tepla

Pro vytápění je instalována kaskáda 4 ks invertorových tepelných čerpadel vzduch-voda o výkonu jednoho 16 kW. Jako záložní zdroj tepla je elektrokotel o výkonu 72 kW. Zdroj tepla slouží pro ohřev topné vody a pracuje s ekvitermní regulací.

Tepelná čerpadla jsou umístěna na střeše objektu dle projektové dokumentace. Tepelné čerpadlo je navrženo s odděleným kondenzátorem. Na půdě školy je vybudována místnost, kde jsou umístěny kondenzátory tepelných čerpadel, které jsou s venkovními jednotkami propojeny chladivovým potrubím. Z této místnosti je vedeno teplovodní potrubí do 1. PP do technické místnosti, kde je umístěna akumulační nádoba, elektrické rozvaděče tepelných čerpadel a bivalentní zdroj tepla o výkonu 72 kW.

Tepelná čerpadla výrobní řady DYNAMIC jsou navržena ve venkovním kompaktním provedení monoblok s invertorovou technologií. Každé tepelné čerpadlo disponuje vysokým topným faktorem až 5,06. Hodnoty hluku tepelného čerpadla PZP DYNAMIC jsou hluboko pod limitními hodnotami. Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m od jednotky HP3AWX 16 DYNAMIC je 35 dB.

Rozhovor na téma instalací tepelných čerpadel PZP HEATING se starostou Nového Hrádku můžete zhlédnout zde https://www.pzpheating.cz/rozhovor-se-starostou-novy-hradek-se-pysni-instalacemi-s-tepelnymi-cerpadly/.

Přehrát video o ZŠ Nový Hrádek - tepelná čerpadla PZP HEATING
Přehrát video o ZŠ Nový Hrádek - tepelná čerpadla PZP HEATING
Zaujala Vás tato realizace?
Máte-li zájem o jakékoliv naše výrobky nebo služby, neváhejte nás kontaktovat.
Produkty - tepelné čerpadlo systém vzduch-voda
Reference

Další realizace

Naše instalace najdete u mnoha budov po celé České republice i v dalších zemích po celé Evropě.
Další reference PZP HEATING a.s.