ic_poptavka
Hledání | Search
Facebook
Instagram

Základní škola okr. Mělník

Navýšení kapacity základní školy v okr. Mělník bylo vyvoláno dlouhodobým nárůstem počtu dětí školního věku. Obec tuto situaci vyřešila výstavbou nového, samostatně stojícího pavilonu přímo na zahradě areálu školy. Dvoupodlažní budova je postavena v pasivním energetickém standardu a pro vytápění využívá tepelné čerpadlo PZP vzduch-voda DYNAMIC. Stavba byla nominována na prestižní ocenění za rok 2018 – Nejlepší pasivní a úsporná budova.

Tepelné čerpadlo Dynamic (powerbox) - ZŠ

Základní informace

invertor DYNAMIC
6,3 - 22,0 kW


HP3AWX 16
SystémVZDUCH-VODA
Příslušenstvíakumulační nádoba 500 l
záložní elektrokotel 4× 6,0 kW
Využitívytápění, možnost ohřevu teplé vody
Místo realizaceokr. Mělník, Středočeský kraj
Rok instalace2018
Tepelná ztrátavypočtená tepelná ztráta 21 kW (při -13 °C)
Otopná soustavakombinovaná se spádem 50°C/45°C

V novém pavilonu školy jsou vybudovány tři nové učebny. Dále sborovna, kabinety, sociální zařízení, jídelna, školní šatny, zázemí školníka, úklidové a skladové prostory a technické zázemí. Nová stavba je kompletně bezbariérová. Koncepce stavby je kompletně v duchu udržitelného stavění, tj. snížení provozní i energetické náročnosti.


Návrh tepelného čerpadla

Projektová dokumentace řešila zařízení pro vytápění stavby a ohřev teplé užitkové vody.


Výsledná tepelná bilance

  • tepelné ztráty objektu 13,67 kW
  • topný výkon podlahového vytápění 15,33 kW
  • topný výkon otopných těles (rezerva) 1,89 kW
  • ohřev větracího vzduchu 3,50 kW
  • celkem (max.) 20,72 kW

Potřeba tepla na vytápění objektu při uvažovaném nepřerušovaném provozu bude cca 131 GJ/rok, spotřeba energie bude cca 36,48 MWh/rok.


Zdroj tepla

Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda HP3AWX16D. Tepelné čerpadlo převážnou část provozu zajišťuje vytápění (podlahové), ohřev teplé vody a ohřev větracího vzduchu. Instalováno je tepelné čerpadlo s modulovaným rozsahem výkonu od 6,3 do 22,0 kW při podmínkách A7/W35.

Tepelná čerpadla výrobní řady DYNAMIC jsou navržena ve venkovním kompaktním provedení monoblok s invertorovou technologií. Každé tepelné čerpadlo disponuje vysokým topným faktorem až 5,06. Hodnoty hluku tepelného čerpadla PZP DYNAMIC jsou hluboko pod limitními hodnotami. Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m od jednotky HP3AWX 16 DYNAMIC je 35 dB.

Nastavení parametrů tepelného čerpadla a topného systému je prostřednictvím dotykového displeje snadné a intuitivní. Provozní stavy a hodnoty, jako i například topný faktor, přehledně zobrazuje sedmi palcový barevný displej. Součástí dodávky je elektrický rozváděč, který zastává funkci řídicí a funkci silového rozváděče. Kromě řízení vlastního provozu tepelného čerpadla, rovněž zajišťuje řízení a regulaci celého vytápěcího systému.

Tepelné čerpadlo je napojeno na akumulační nádobu o objemu 500 l. Z akumulačního zásobníku je topná voda do topného systému odebírána pomocí oběhových čerpadel. V akumulačním zásobníku jsou dále instalována elektrická topná tělesa o výkonu 4 x 6 kW, která slouží jako záložní (bivalentní) zdroj.

Zaujala Vás tato realizace?
Máte-li zájem o jakékoliv naše výrobky nebo služby, neváhejte nás kontaktovat.
Produkty - tepelné čerpadlo systém vzduch-voda
Reference

Další realizace

Naše instalace najdete u mnoha budov po celé České republice i v dalších zemích po celé Evropě.
Další reference PZP HEATING a.s.