HEAT PUMP REMOTE CONTROL

PZP HEATING modern heat pumps enable remote control with a special app on your smartphone or via the web interface from any computer.

ECONOMIC series heat pumps

These heat pumps can be controlled with your smartphone or via the web interface.

Available from the following links:

Get in on Google Play Web interface X-center

PZP Living app

Smartphone or tablet owners can use the PZP Living app. It’s the ideal tool for setting up and controlling your heat pump remotely. The app is available free of charge on Google Play. With the PZP Living app, you can control your home heating from anywhere via the internet.

Benefits of the PZP Living app:

 • Hot water temperature settings
 • Set heating curves for heating circuits
 • Room temperature settings
 • Easy switching between summer and winter operation
 • Comfort program schedule for hot water heating
 • Program schedules for reducing nighttime heating water temperature
 • Historical data on heating system operation
 • Graphical display of current heating system state

Web interface

The heat pumps are equipped with internet connectivity by default. The heat pump controller is a network device with its own IP address. A remote connection to the heat pump can be made without the need for a public IP address. The web interface of the heat pump can then be displayed in a web browser. This connection can be made from a PC, laptop, tablet, smartphone, etc. The service technician can remotely set up, check, and diagnose the entire system. Wherever you are, you can check the operating status of the heat pump or control it directly.

Benefits of the web interface:

 • Ability to set all heat pump parameters online
 • Remote monitoring and diagnostics
 • No additional hardware and software required apart from an internet connection

AIR, DYNAMIC, AMBIENT, AND TERRA NEO HEAT PUMPS

These heat pumps can be controlled with your smartphone or via the web interface.

Available from the following links:

Get in on Google Play Download in App Store Web interface X-center

X-center web interface

The heat pumps are equipped with internet connectivity by default. The heat pump controller is a network device with its own IP address. A remote connection to the heat pump can be made without the need for a public IP address. The web interface of the heat pump can then be displayed in a web browser. This connection can be made from a PC, laptop, tablet, smartphone, etc. The service technician can remotely set up, check, and diagnose the entire system. Wherever you are, you can check the operating status of the heat pump or control it directly.

Benefits of the web interface:

 • Ability to set all heat pump parameters online
 • Remote monitoring and diagnostics
 • No additional hardware and software required apart from an internet connection

Webové rozhraní

Tepelná čerpadla jsou standardně vybavena možností připojení k internetu. Regulátor tepelného čerpadla je síťové zařízení s vlastní IP adresou. Vzdálené spojení s tepelným čerpadlem lze realizovat i bez nutnosti veřejné IP adresy. V internetovém prohlížeči pak lze zobrazit webové rozhraní tepelného čerpadla. Toto spojení lze uskutečnit z počítače, notebooku, tabletu, smartphonu atd. Servisní technik může celý systém vzdáleně nastavovat, kontrolovat a diagnostikovat. Vy sami můžete, ať jste kdekoliv, kontrolovat provozní stav tepelného čerpadla, nebo jej přímo ovládat.

Výhody webového rozhraní:

 • Možnost nastavení všech parametrů tepelného čerpadla on-line
 • Možný vzdálený dohled a diagnostika
 • Kromě internetového připojení není nutný žádný další hardware a software 
 • Ovládání x-center 01
 • Ovládání x-center 02
 • Ovládání x-center 03
 • Ovládání x-center 04

Contact us, we’ll get back to you

Items marked with * are required.

By sending the contact you agree to processing of personal data .